Творчая сустрэча з Ірынай Андрэевай і Сяргеем Шыдлоўскім

Скарына
Сярод пераможцаў у намінацыі «Гістарычная п’еса» ўладальнiкамi дыплома I ступенi сталi выкладчыкі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта: кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт Ірына Мікалаеўна Андрэева і кандыдат гістарычных навук, дацэнт Сяргей Алегавіч Шыдлоўскі.
Далее »

Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя: аўтарэферат дысертацыі … кандыдата гістарычных навук: 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія

айтарэферат
Упершыню ў айчыннай этналогіі праведзены комплексны аналіз культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя: сістэматызавана гістарыяграфія праблемы і крыніцы, прыцягнуты да этналагічнага вывучэння новыя пісьмовыя гістарычныя крыніцы ХІХ стагоддзя, прасочаны асноўныя тэндэнцыі ў развіцці матэрыяльнай культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя і распрацавана яе перыядызацыя; вызначаны характар трансфармацыі традыцыйных культурных рысаў; вылучаны адаптацыйны працэс як адна з асноўных крыніц дынамікі ў культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ стагоддзя і вызначаны іх сацыякультурныя адаптацыйныя стратэгіі; абгрунтаваны наднацыянальны характар культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі азначанага перыяду.
Далее »

Ключ да ХІХ стагоддзя. Рэцэнзія на кнігу Сяргея Шыдлоўскага «Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі: 1795 – 1864 гг.»

Рэцэнзія на кнігу Сяргея Шыдлоўскага «Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі: 1795 – 1864 гг.» (Мінск : «Беларуская навука», 2011).
Далее »