Масальскі, Э.Т. З успамінаў (1799—1824) / Э. Т. Масальскі // Прадмова, перакл. с польск. мовы, камент. С.А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2014. — № 9. — С. 126—138.

Связанные изображения: