Спецкурс «Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі ХІХ ст.»

 1. Гістарыяграфія пытання першай паловы ХІХ ст.
 2. Гістарыяграфія пытання другой паловы ХІХ ст.
 3. Гістарыяграфія пытання першай паловы ХХ ст.
 4. Гістарыяграфія пытання другой паловы ХХ ст. — пачатку ХХІ ст.
 5. Крыніцы па вывучэнню гісторыі культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 6. Змест паняццяў «саслоўе», «прывілеяванае саслоўе».
 7. Змест паняццяў «шляхта», «дваранства».
 8. Грамадска-палітычныя функцыі прывілеяванага саслоўя.
 9. Формы нефармальнай арганізацыі прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 10. Змест урадавай палітыкі «разбору шляхты». Эвалюцыя сацыяльна-прававога становішча дробнай шляхты ў першай палове ХІХ ст.
 11. Сацыяльна-эканамічная стратыфікацыя прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ ст.
 12. Этнічны і канфесійны склад прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 13. Феномен «сарматызма» ў шляхецкай культуры.
 14. Праблема нацыянальнага самавызначэння ў асяроддзі прывілеяванага саслоўя Беларусі. Формы этнічнага самавызначэння.
 15. Практыкі паланізацыі і русіфікацыі на беларускіх землях у ХІХ ст.
 16. Традыцыйныя гаспадарчыя заняткі прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 17. Органы дваранскага самакіравання ў першай палове ХІХ стагоддзя на беларускіх землях.
 18. Тыповыя паселішчы дробнай шляхты ў Беларусі.
 19. Тыпы шляхецкага жылля. Інтэр ер.
 20. Адзенне прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 21. Кулінарныя традыцыі прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 22. Знешнія ўплывы ў фарміраванні матэрыяльнай культуры прывілеяванага саслоўя Беларусі першай паловы ХІХ ст.
 23. Прынцыпы выхавання ў асяроддзі прывілеяванага саслоўя Беларусі.
 24. Феномен «шляхецкай гасціннасці». Гасцявы рытуал.
 25. «Сармацкі» ідэал паводзін, крызіс ідэалу. Ідэал «свецкага чалавека».
 26. Саслоўныя асяродкі баўлення вольнага часу.
 27. Інтэлектуальныя формы баўлення вольнага часу.
 28. Эстэтычныя формы баўлення вольнага часу.
 29. Забавы на вольным паветры. Вандроўкі.
 30. Забавы дзяцей прадстаўнікоў прывілеяванага саслоўя.