Литературные публикации С.О. Шидловского

1993.

Адраджэньне й Канкіста: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 11. С. 12.
Імпрэсіі: [Імпрэсіі] // Калосьсе. № 1. С. 44–46. // «З далёкіх вандровак», «З нагоды сакавіцкай адлігі», «Мая ружа», «Ахвяруецца лернікам, вершнікам ды мэцэнатам нашае бацькаўшчыны».
Імпрэсіі: [Імпрэсіі] // Ксэракс беларускі. № 4. С. 2–7. // «Вяртаньне вершніка», «Цягнікі й неба», «Вясна 1216».
На ўзрэччы: [Імпрэсія] // Чырвоная змена.
Пра экумэнізм: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 17.

1994.

Аб крывічох: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 1. С. 3.
А хто там ідзе: [Імпрэсія] // Літаратура і мастацтва. 29 ліпеня.
Вандалы: шанец Абнаўленьня: [Эсэ] // Наша Ніва. № 5. С. 3.
Веснавое: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 5. С. 4.
Ён – не плагіятар жыцця: [Рэцэнзія] // Літаратура і мастацтва. 21 студзеня.
Імпрэсіі: [Імпрэсіі] // Ксэракс беларускі. № 5. С. 31–37. // «Раб», «Magnus Dux».
Пакахаць, паланіць, забіць: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 1. С. 1.

1995.

Гоца-гоца-гоцаца: [Рэцэнзія] // Наша Ніва.
Пострамантызм. Першая спроба ідэнтыфікацыі: [Інтэрв ю] // Культура. № 17. С. 5–6.
Чароўная хатка: [Эсэ] // Наша Ніва. № 3. С. 8.
Што мусіць ведаць кожны беларус: [Рэцэнзія] // Наша Ніва. № 3. С. 5.
Эпоха маніхвэстаў: [Эсэ] // Калосьсе. № 2–3. С. 133–134.

1996.

Ян Баршчэўскі і беларушчына: [Эсэ] // Культура. № . С. .
Балотны вагмень: [Імпрэсія] // Ксэракс беларускі. № 6. С. 39.
К традиции белорусского романтизма: [Эссе] // Пагоня. № 3.
О Пане Каханку и традициях белорусского парламентаризма: [Эссе] // Белорусская газета. 24 июня.
Два гады з Лабановічам: [Імпрэсія] // Наша Ніва.

1997.

Два полюсы адной культуры, або Погляд з «правінцыі» на сучасную літаратуру: [Інтэрв ю] // Літаратура і мастацтва. 12 верасня. С. 6–7.
Паміж Курапатамі і Хатыньню: [Рэцэнзія] // Калосьсе. № 5. С. 141–142.

1998.

Хэпэнінг «Прысуд»: [Рэцэнзія] // Калосьсе. № 6. С. 139.

1999.

Абзацы: [Мініятуры] // Калосьсе. № 7. С. 126–129.
Падручнікі посьпеху і Народная воля: [Эсэ] // Наша Ніва. № 11. С. 11.
Самадзейная Беларусь: [Рэцэнзія] // Калосьсе. № 7. С. 141–142.
Шараі: [Навэля] // Наша Ніва. № 17. С. 11.
Крынічка: [Імпрэсія] // Наша Ніва. № 28. С. 10.
Полацкая марка: [Імпрэсія] // Арт-сезон, 1999. – №2. – С. 1.

2000.

Дажынкі: [Агляд-рэцэнзія] // Калосьсе. № 8. С. 129–131.
«Маленькі сшытак»: [Рэцэнзія] // Калосьсе. № 8. С. 139–140.
Мансарды Наваполацку: [Эсэ] // Наша Ніва. № 16. С. 8–9.
Музэюм: [Навэля] // Наша Ніва. № 51. С. 9.
Партовы горад Экiмань: [Эсэ] // ARCHE. №5, С. 114–121.
Раса патрыярхаў: [Навэля] // Правінцыя. № 1–2. С. 58–61.

2001.

Герой у часе: [Эсэ] // Калосьсе. № 9. С. 97–103.
Нясьцерпна пахла бярозамі: [Рэцэнзія] // Калосьсе. № 9. С. 137–138.

2002.

Асiнавы кол для героя: [Эсэ] // Наша Нiва. №38.
Прастора гераічнага: [Эсэ] // Правінцыя. № 3–4. С. 23–27.
Падставы паветалізму: [Рэцэнзія] // Правінцыя. № 3–4. С. 35–36.

2003.

Каардынаты паўсталага: [Эсэ] // Анталёгія сучаснага беларускага мысьленьня. С-П: Невский Простор, 2003. С. 314–328.
Рэйд у ружовым маскхалаце: [Рэцэнзія] // ARCHE. № 3. С. 197–201.
Тры целы беларускага караля: [Эсэ] // ARCHE. №4. С. 67–69.

2004.

Зьбіраньне Полацку: [Эсэ] // ARCHE. № 3 (32). С. 49–52.
Без прэзыдэнта ў галаве: [Эсэ] // ARCHE. № 4 (33). С. 107–108.
Полоцкие амбиции: [Эссе] // Информ–плюс. 9 декабря.

2005.

Полацкія амбіцыі: [Эсэ] // ARCHE. № 1 (35). С. 200–203.

2006.

Беларусь як раман: [Рэцэнзія] // ARCHE. № 1–2(41–42). С. 205–208.
Больш, чым горад: [Рэцэнзія] // ARCHE. № 1–2 (41–42). С. 225–227.
Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» // Калосьсе. № 11. — С. 138–144.

2007.

Шыдлоўскі, С.А. Байкі Локі. Пасляслоўе / С.А. Шыдлоўскі // Квяткоўскі, С. Фрашкі да пляшкі // С. Квяткоўскі. — Менск, 2007. — С. 149—151.
Шыдлоўскі, С.А. Вясна народу. Прадмова / С.А. Шыдлоўскі // Вясна народу: Эсэістыка 1991 — 2007. — Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2007. — С. 3–4.
Шыдлоўскі, С.А. Пакахаць, паланіць, забіць [Імпрэсія] / С.А. Шыдлоўскі // Паветраны шар : беларускае мужчынскае апавяданьне. — Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2007. — С. 325–327.

2014.

Шидловский, С.О. Игорь Всеволодович Чаквин: учёный, человек, учитель [эсэ] // Избранное: теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов / И. В. Чаквин; отв. ред.-сост. А. Вл. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит. — Минск : Беларуская навука, 2014. — С. 14—17.

2015.

Шидловский, С.О. Об Александре Соловьеве. Послесловие [эсэ] / С.О. Шидловский // Соловьев, А.А. Усадебный комплекс «Домик Петра I в городе Полоцке». — Полоцк : Полоцкое книжное издательство, 2015. — С. 110–111.

2016.

Шыдлоўскі, С.А. Музэюм: эсэ, імпрэсіі [Зборнік выбранага] / С.А. Шыдлоўскі ; ідэя кнігі і прадмова А. Аркуша. — Полацк : Выдавецкая ініцыятыва «Полацкае ляда», 2016. — 156 с.

2017.

Андрэева, І.М., Шыдлоўскі, С.А. Віры своя [п'еса] / І.М. Андрэева, С.А. Шыдлоўскі // Францыск Скарына і сучаснасць : зборнік п'ес ; складальнік А.А. Суша. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. — С. 131–152.
Андреева, И.Н., Шидловский, С.О. Сказки о Зяблике и Воробыше [Казка] / И.Н. Андреева, С.О. Шидловский // Литературный объектифф. — 2017. — № 8. — С. 21–23.
Шыдлоўскі, С. А. Кніга з Полацка: да традыцыі полацкай метагістарычнай прозы [эсэ] / С.А. Шыдлоўскі // Маладосць. — 2017. — № 5. — С. 141—144.

2018.

Шыдлоўскі, С.А. Балотны вагмень, Гоцаца [Імпрэсіі] / С.А. Шыдлоўскі // Души высокий зов... Сборник стихов. — Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2018. — С. 229–230.
Андрэева, І.М. У горадзе М... [Пераклад] / І.М. Андрэева, пер. з рус. мовы С.А. Шыдлоўскі // Души высокий зов... Сборник стихов. — Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2018. — С. 6–7.