Шыдлоўскі, С.А. Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» / С.А. Шыдлоўскі // Acta albaruthenica : Навуковы зборнік / пад агул. рэд. М. Хаўстовіча [і інш.]. — Выпуск пяты. — Мінск : Права і эканоміка, 2005. — С. 177—181.

Связанные изображения:

Summary
Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня»
Article Name
Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» і Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня»
Description
Рассматриваются сословные шляхетские стереотипы и идеалы, представленные в творчестве Яна Барщевского («Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастичных повествованиях») и Адама Мицкевича («Пан Тадеуш, или последний наезд на Литве»).
Author
Publisher Name
Acta albaruthenica
Publisher Logo